Jste zde: Domácí stránka |
TJ Sokol Mariánské Hory > POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU 2019

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU 2019

17.1.2019

 

Výbor oddílu TJ Sokol Mariánské Hory svolává na den 7.3.2019Volební valnou hromadu.

VVH se bude konat od 17,30,hod. v klubovně oddílu na ulici Raisova 12.

 

Program VVH

1.     Zahájení

2.     Schválení programu

3.     Volba komisí

4.     Kontrola usnesení minulé VH

5.     Zpráva o činnosti za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2019

6.     Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na roK 2019

7.     Zpráva kontrolní komise

8.     Zpráva mandátové komise

9.     Diskuse

10.   Volby

11.   Návrh a schválení usnesení