Jste zde: Domácí stránka |
TJ Sokol Mariánské Hory > Valná hromada 2018

Valná hromada 2018

7.2.2018

Výbor jednoty svolává na úterý 6.3.2018 od  18,00 hod. do klubovny VALNOU HROMADU

 

Program valné hromady:

 

1)   Zahájení

2)   Volba návrhové,mandátové komise a zapisovatele

3)   Kontrola splnění úkolů z minulé valné hromady

4)   Zprávy o činnosti jednoty

5)   Zpráva o hospodaření jednoty v roce 2017

6)   Zpráva kontrolní komise za rok 2017

7)   Diskuse

8)   Přijetí usnesení valné hromady

9)   Závěr

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                          Za výbor jednoty:

 

                                                        Jaroslav Kaňák

 

                                                                                                        jednatel