VH 2020

3.2.2020

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

Výbor oddílu TJ Sokol Mariánské Hory svolává na den 6.3.2020 Valnou hromadu.

VH se bude konat od 17,00,hod. v klubovně oddílu na ulici Raisova 12.

 

Program VH

1.     Zahájení

2.     Schválení programu

3.     Volba komisí

4.     Kontrola usnesení minulé VH

5.     Zpráva o činnosti za uplynulé období a rámcový plán činnosti na rok 2020

6.     Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

7.     Zpráva kontrolní komise

8.     Zpráva mandátové komise

9.     Diskuse

10.   Návrh a schválení usnesení

11.   Závěr